Saturday, 28 January 2012

ພຣະພຸດທະອົງຕັສ

ເມື່ອເຮົາຢູ່ສະບາຍ ອະກຸສົນທັມຍ່ອມຈະເຣີນຍິ່ງ ກຸສົນທັມຍ່ອມເຊື່ອມ
ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຣີ່ມຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກ ອະກຸສົນທັມຍ່ອມເສື່ອມ ກຸສົນທັມຍ່ອມຍິ່ງຈະເຣີນຍິ່ງ
ແລະເພາະຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກ ເພື່ອປະໂຫຍດໃດ ປະໂຫຍດນັ້ນຂອງທ່ານ ເປັນອັນສຳເຣັດໄດ້ແລ້ວ
ຕໍ່ມາທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງເຣີ່ມຕັ້ງຕົນເພື່ອຄວາມລຳບາກອີກ ຄວາມພະຍາຍາມມີຜົນ ຄວາມພຽນມີຜົນ ແມ້ຢ່າງນີ້.
(ຈາກພຣະໄຕປິດົກພາສາໄທຍ ສະບັບຫຼວງເຫຼັ້ມທີ ໑໔ ເທວະທະຫະສູຕຣ໌ ຂໍ້ທີ ໑໕)

No comments:

Post a Comment